Skip to main content
Zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej, z wykształceniem najwyżej średnim, pracujące w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, albo podmiocie ekonomii społecznej, z woj. pomorskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu:
 
- stylizacji paznokci z egzaminem zewnętrznym (60 godz.) - 2 edycje
 
Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby w wieku 50 lat i więcej, a w dalszej kolejności osoby powyżej 25 roku życia.
 
Szkolenie trwa 60 godz., będzie realizowane w okresie wakacyjnym, w dni robocze w godz. 15.30 - 19.30 i/lub w weekendy (planujemy soboty)
W programie szkolenia m.in.:
- przygotowanie stanowiska pracy i wymagania sanitarne
- podstawowe informacje z zakresu budowy paznokci i ich pielęgnacji
- obsługa narzędzi do manicure
- manicure klasyczny
- french manicure
- manicure spa
- stylizacja paznokci metodą hybrydową
- stylizacja i przedłużanie paznokci metodą żelową
- zdobienia
- egzamin zewnętrzny
 
Dokumenty rekrutacyjne znajduja się w zakładce: Kwalifikacje dla Pomorzan II
 
Projekt "Kwalifikacje dla Pomorzan II" jest realizowany przez Fundację Gospodarczą w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
szkol. stylizacji paznokci