Skip to main content

Szkolenia Fundacji Gospodarczej

 

Szkolenia i doradztwo bezpłatne:


Fundacja Gospodarcza, w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów, prowadzi szkolenia dla: osób rozpoczynających działalność gospodarczą, przedsiębiorców, osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz młodzieży. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • marketing,
 • przygotowanie biznesplanu,
 • finansowanie działalności gospodarczej,
 • negocjacje handlowe,
 • techniki sprzedaży,
 • przedsiębiorczość i aktywizację zawodową.

Bieżący harmonogram można znaleźć w zakładce aktualności. Zapisy telefonicznie pod nr 58 622-20-52, 58 622-60-17 lub osobiście w Fundacji Gospodarczej,
Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój  106 (I p.).

   
 

Szkolenia i doradztwo odpłatne:


Fundacja Gospodarcza, na indywidualne zlecenie firm lub instytucji, realizuje również odpłatne kursy o następującej tematyce:
 
Szkolenia i warsztaty biznesowe:

 • zakładania własnej działalności gospodarczej,
 • pisania biznesplanu,
 • tworzenia biznesplanu w oparciu o model biznesowy Canvas,
 • strategii marketingowej,
 • sprzedaży i obsługi klienta,
 • autoprezentacji, techniki prezentacji.

 

   
 

Szkolenia komputerowe:

 • podstawy obsługi komputera w systemie Windows,
 • podstawy korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,
 • obsługa programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • obsługa portali społecznościowych (Facebook),
 • zdjęcia cyfrowe – transfer, katalogowanie i archiwizacja, edycja,

 

   
 

Szkolenia miękkie:

 • skuteczna komunikacja,
 • autoprezentacja,
 • profesjonalna obsługa klienta,
 • trening kreatywności,
 • trening asertywności,
 • wyznaczanie celów i automotywacja,
 • zarzadzanie czasem,
 • samopoznanie i określanie własnego potencjału

   
 

Kursy spawalnicze metodami:    

 • MAG 135, 136, 138
 • TIG 141
 • MMA 111

Egzaminy DNV-GL

   

 

 

Zapisy telefonicznie pod nr 58 622-20-52, 58 622-60-17 lub osobiście w Fundacji Gospodarczej, Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój  106 (I p.).