Skip to main content

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZO-18/KDPII/2023, nr z Bazy Konkurencyjności: 2023-552-166958 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie 2 edycji szkoleń: „Szkolenie stylizacji paznokci z egzaminem zewnętrznym” w projekcie: „Kwalifikacje dla Pomorzan II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte -najkorzystniejszą ofertę przedstawił Oferent:

BB Teresa Kurmin z Gdyni

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.