Skip to main content

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZO-17/KDPII/2023, nr z Bazy Konkurencyjności: 2023-552-163950 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie 2 edycji szkoleń: „Szkolenie stylizacji paznokci z egzaminem zewnętrznym” w projekcie: „Kwalifikacje dla Pomorzan II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, gdyż w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, z których 1 oferta została złożona po terminie - nie została otwarta, a 2 oferty odrzucono z uwagi na brak kompletu załączników, których wymagał Zamawiający.