Skip to main content

Leonardo EEVE Online Eeve Multiplier Effect Project. Projekt miał za zadanie ułatwienie dostępu do efektywnych kosztowo szkoleń zawodowych dla menedżerów i specjalistów w firmach oraz innych organizacjach. Miał doprowadzić do efektywnego zarządzania, a w szczególności do propagowania idei ustawicznego kształcenia, które pozwoli utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku oraz utworzyć i rozwijać sieć powiązanych ze sobą struktur organizacyjnych. Beneficjentami projektu byli trenerzy, projektanci i menedżerowie programów szkoleniowych, menedżerowie ds. szkoleń oraz kadra zarządzająca w firmach, które były uczestnikami projektu, kadra klubów biznesowych, instytucji szkolących, firm, związków zawodowych, organizacji wolontariuszy i zrzeszeń. Projekt realizowano w okresie od grudnia 1998 do kwietnia 2001 roku ze środków programu Leonardo da Vinci. Głównym realizatorem projektu była firma EXXON CHEMICALS LTD z Wielkiej Brytanii, natomiast Fundacja Gospodarcza uczestniczyła w nim jako partner.