Skip to main content

Przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w aspekcie Jednolitego Rynku Europejskiego za pomocą narzędzi właściwych dla Społeczeństwa Informacyjnego - Manager 2000 - Głównym celem projektu było przygotowanie uczestników do efektywnego prowadzenia własnej firmy w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, przy zastosowaniu narzędzi multimedialnych (w tym sieci internet). Projekt był realizowany w okresie od września 1999 do stycznia 2001 roku ze środków programu Leonardo da Vinci. Jednostką realizującą projekt był Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Fundacja Gospodarcza uczestniczyła w projekcie w roli partnera, wraz z Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, Pomorską Izbą Rzemieślniczą MSP, QCW z Niemiec i Axel Weudelskolan ze Szwecji.