Skip to main content

Sam wykreuj swoją przyszłość. Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczniów ostatnich klas średnich szkół typu zawodowego w zakresie planowania kariery zawodowej. Realizowany był w okresie od października do grudnia 2000 roku w czterech szkołach. Projekt miał na celu zainspirowanie młodzieży do samodzielnego kreowania kariery zawodowej poprzez zapoznanie z procedurami zatrudnienia oraz kierunkami rozwoju gospodarczego. Ogółem przeszkolono 120 osób. Projekt realizowano w oparciu o dotację Urzędu Gminy Miasta Gdańska oraz środki własne Fundacji Gospodarczej.