Skip to main content

Propagowanie idei tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich województwa pomorskiego. Projekt dofinansował Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Celem projektu było przygotowanie młodzieży z małych miast i wsi województwa pomorskiego do życia w zintegrowanej Europie, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z dużych miast i młodzieży z małych miast i wsi, w zakresie wiedzy o integracji europejskiej (dostęp do informacji i szkoleń), organizowanie wspólnych działań uczniów i nauczycieli, przekazywanie doświadczeń w zakresie tworzenia i funkcjonowania Klubów Europejskich, pobudzanie inicjatyw europejskich wśród młodzieży. Po zakończonych szkoleniach Fundacja objęła pomocą merytoryczną szkoły, które zdecydowały się na powołanie własnych Szkolnych Klubów Europejskich. Ze szkoleń skorzystało 465 osób, a w dziesięciu szkołach objętych projektem powstały Kluby Europejskie. Projekt był realizowany od września do listopada 2001 roku.