Skip to main content

Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Pomorskie - Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza - projekt realizowany był od grudnia 2004 roku do listopada 2005 roku. Fundacja Gospodarcza pełniła w projekcie rolę członka konsorcjum, którego liderem był ECORYS Nederland BV z Holandii. W jego ramach realizowane były trzy podprojekty: podprojekt 1 - usługi promocji zatrudnienia - wsparcie osób bezrobotnych i napotykających trudności na rynku pracy poprzez działania doradcze i szkoleniowe, podprojekt 2 - promocja przedsiębiorczości, podprojekt 3 - promocja lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudnienia. Fundacja Gospodarcza była odpowiedzialna za realizację podprojektu 1 oraz ze wszystkie badania predyspozycji zawodowych. Projekt adresowany był do osób bezrobotnych (także nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy), osób zagrożonych bezrobociem, które otrzymały wypowiedzenie od pracodawcy oraz rolników - właściciele gospodarstw do 5 ha i członków ich rodzin pracujących w tych gospodarstwach. W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia zawodowe: spawanie elektryczne, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy, pracownik biurowy z podstawami języka angielskiego, monter stolarki okiennej i płyt gipsowo-kartonowych, kucharz, pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego i komputera, pracownik ds. kadrowych i płacowych, kosmetyczka - stylista paznokci, recepcjonista z podstawami języka angielskiego, bukieciarz, glazurnik-posadzkarz. Główne działania w ramach projktu obejmowały: poradnictwo zawodowe przed szkoleniami, szkolenia zawodowe z modułem aktywizacji zaowodwej oraz szkolenia
z przedsiębiorczości, poradnictwo po szkoleniu (indywidualne i grupowe), szkolenia u pracodawców (staże) oraz usługi pośrednictwa pracy. Projekt obejmował swoim zasięgiem całe woj. pomorskie, przeszkolonych zostało w sumie 1280 osób.