Skip to main content

Aktywizacja Zawodowa Młodzieży - SZKOŁA TRENERÓW - Projekt miał na celu zwiększenie szans młodych ludzi na pomorskim rynku pracy poprzez przygotowanie ich do zdobycia i wykonywania zawodu trenera biznesu. Z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek szkoleń jest to jeden z nielicznych poszukiwanych na rynku zawodów, dających dobre perspektywy znalezienia zatrudnienia lub samozatrudnienia. Udział w tym projekcie miał dostarczyć uczestnikom konkretnych i wymiernych umiejętności oraz umożliwić im zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego. Uczestnikami planowanych działań były młode osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Wzięły one udział w kilkunastu sesjach szkoleniowych i doradczych, które przygotują ich do wykonywania zawodu trenera biznesu. Fundacja Gospodarcza była partnerem projektu, jego głównym wykonawcą - Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość", podwykonawcą zaś Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Projekt finansowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i trwał od grudnia 2004 roku do lipca 2005 roku.