Skip to main content

Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy - Fundacja Gospodarcza była jednym z partnerów w projekcie "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu był Urząd Miasta Gdyni. Do głównych celów projektu należało podniesienie jakości poradnictwa zawodowego, poprzez przeszkolenie 15 trójmiejskich doradców zawodowych, pracujących w publicznych służbach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych, placówkach edukacyjnych, instytucjach rynku pracy a także objęcie procesem doradztwa (indywidualne poradnictwo zawodowe oraz warsztaty psychologiczne) 30 osób niepełnosprawnych z terenu Gdyni, w celu zwiększenia ich aktywności w życiu społecznym i zawodowym. Projekt zakładał również kampanię informacyjno-promocyjną, skierowaną do pracodawców, mającą zwiększyć zainteresowanie zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników. Projekt trwał od marca 2006 do lutego 2007 roku.