Skip to main content

Okno na świat II - projekt realizowany od sierpnia 2011 r. do maja 2012 r., był współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W cyklu warsztatów interpersonalnych, komputerowych, internetowych uczestniczyło 70 osób po 60 roku życia.
Wśród prowadzących warsztaty internetowe  było 20 młodych wolontariuszy, którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniu Jak prowadzić zajęcia z grupą