Skip to main content

Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - na mocy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. Fundacja Gospodarcza uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, jakim jest Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w ramach działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych. Projekt ten będzie wspomagany udziałem finansowym Gminy Miasta Gdynia oraz wkładem własnym Fundacji Gospodarczej.
Okres realizacji
: od 2 listopada 2012 r. do 31 maja 2015 r.Oprócz działalności inkubacyjnej w obiekcie utworzony zostanie Ośrodek Wspierania Innowacji, którego zadaniem będzie działalność na rzecz transferu wiedzy i technologii pomiędzy światem nauki i biznesu.Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, to także:
1. organizacja seminariów, szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na uświadamianie istoty innowacji w przedsiębiorczości,
2. organizacja szkoleń i warsztatów poświęconych aspektom technologicznym i możliwościom finansowania działalności badawczo-rozwojowej,
3. organizacja konferencji, forów przedsiębiorczości, targów, seminariów i szkoleń mających na celu wymianę doświadczeń oraz prezentację najnowszych osiągnięć nauki i technologii generowanych w przedsiębiorstwach oraz na uczelniach.

Inkubator zapewni również firmom innowacyjnych szeroki zakres usług specjalistycznych  w zakresie:
1. doradztwa naukowo-biznesowego,
2. branżowego coaching’u i mentoring’u,
3. kojarzenia partnerów,
4. prowadzenia badań i opracowywania analiz w obszarze zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii,
5. planowania strategicznego, zarządzania produktem innowacyjnym i innowacjami, zarządzania wymaganiami,
6. transferu i komercjalizacji technologii,
7. doradztwa z zakresu własności patentowej i intelektualnej,
8. wdrażania nowych usług i produktów,
9. pozyskiwania zewnętrznych funduszy na finansowanie projektów, poszukiwań business angels lub venture capital,
10. zarządzania projektami.

 

Użytkownicy inkubatora będą mieć też możliwość korzystania z usług wspierających ich własny rozwój, a przez to także rozwój prowadzonych firm w ramach oferty  Multimedialnego Centrum Rozwoju usług , które powstanie w tym obiekcie.

Głównym celem projektu jest budowa obiektu dysponującego nowoczesnymi powierzchniami przeznaczonymi pod działalność firm innowacyjnych.