Skip to main content

CZAS dla eSENIORA, realizowany w okresie od 01.01.2016  r. – 31.05.2016 r., współfinansowany był ze środków otrzymanych z Gminy Miasta Gdynia w ramach Zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”.W ramach projektu zorganizowano 3 edycje szkoleń składające się z warsztatów integracyjno-aktywizacyjnych oraz szkoleń komputerowych, 4 wyjścia integracyjne - wycieczki promujące aktywny styl życia i pokazujące ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego w Gdyni i okolicach (do gdyńskiego Centrum Kultury, Gdyńskiego Centrum Filmowego, Muzeum Emigracji oraz Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni) dla osób zainteresowanych oraz seminarium z zakresu bezpieczeństwa i współcześnie występujących zagrożeń.

Jego głównym celem było zachęcenie osób z Gdyni powyżej 55 roku życia do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - kulturalnym miasta, edukacji, rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań, integracji w środowisku lokalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na współczesne zagrożenia wynikające np. z korzystania nowych technologii. Cel ten został zrealizowany dzięki udziałowi 31 osób w cyklu zaplanowanych działań.