Skip to main content
  • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
  • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
  • Lubelska Fundacja Rozwoju w Lublinie
  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku
  • Fundacja Polska REFA w Poznaniu
  • Agencje Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze i Gdańsku
  • Polsko-Amerykańskie Instytuty Przedsiębiorczości w Gdyni, Rzeszowie i Białymstoku
  • Fundacja Kadry dla Wielkopolski w Poznaniu.