Skip to main content

Nasza działalność polega na kompleksowym wsparciu przedsiębiorczości, głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju kadr, jak również doradztwa zawodowego i aktywizacji zawodowej skierowanych do młodzieży, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zmieniać lub rozwijać swoje kompetencje. Blisko 30-letnie doświadczenie w tym obszarze pozwala na uruchamianie i profesjonalne realizowanie projektów szkoleniowo-doradczych.