Skip to main content

Fundacja Gospodarcza wpisana jest do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.

zaswiadczenie