Skip to main content

21 października 2010 roku podczas konferencji "Współrzędne: POKL, kurs na edukację!"  Fundacja Gospodarcza otrzymała nagrodę główną w konkursie

"Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim
- ciekawe pomysły, dobre praktyki" edycja 2010 
za projekt "Moja firma - moja przyszłość"
(realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)

nagroda_MFMP2010
nagroda_2010_MFMP