Skip to main content

 

nagłówek_KdS_-_logotypy.png

Klucz do Sukcesu FG

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces”.

Celem Projektu jest przygotowanie co najmniej 80 uczniów i uczennic z 4 placówek edukacyjnych do praktycznego stosowania zdobytej w okresie realizacji projektu wiedzy na temat zarządzania własnymi finansami oraz realiów prowadzenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w Gdyni.

Udział w zajęciach edukacyjnych i doradztwie, prowadzonych przez doświadczonych trenerów z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym kształtowanie umiejętności racjonalnego planowania i zarządzania własnymi finansami oraz poznania kluczowych  obszarów biznesu i twórczego rozwiązywania problemów/wyzwań biznesowych na przykładzie konkretnych MŚP z województwa pomorskiego, zwiększy umiejętności i kompetencje młodzieży, wiarę we własne możliwości, wzmocni poczucie wartości, sprawczości oraz ułatwi wejście na rynek pracy poprzez podjęcie zatrudnienia, czy założenie własnej działalności gospodarczej.

Budżet projektu: 24.600,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 r. - 15.07.2024 r.