Skip to main content
Zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej, z wykształceniem najwyżej średnim, pracujące w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, albo podmiocie ekonomii społecznej, z woj. pomorskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu:
 
- grafiki komputerowej w mediach społecznościowych z egzaminem ECDL S4 (48 godz.) - 2 edycje
 
Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby w wieku 50 lat i więcej, a w dalszej kolejności osoby powyżej 25 roku życia.
 
Szkolenie trwa 48 godz., będzie realizowane w okresie wakacyjnym, w dni robocze w godz. 15.30 - 19.30 i/lub w weekendy (planujemy soboty)
W programie szkolenia: - Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe After Effects
- Canva
- Instagram
- Facebook
- egzamin ECDL S4 
 
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce: Kwalifikacje dla Pomorzan II
 
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu: "Kwalifikacje dla Pomorzan II", który jest realizowany przez Fundację Gospodarczą w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
      Grafika komputerowa szkolenie