Skip to main content

Najważniejsze cele polityki jakości to stworzenie i utrzymywanie wizerunku Fundacji Gospodarczej jako wiarygodnego, profesjonalnego usługodawcy, spełniającego potrzeby klientów oraz oferowanie wysokiej jakości usług.

Cele te są osiągane poprzez:

  • stałe doskonalenie jakości usług i dostosowanie ich do oczekiwań klientów,
  • stałe podnoszenie kompetencji pracowników, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów na realizację założonych celów,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10.