Skip to main content

16 X 2014 roku Fundacja Gospodarcza otrzymała

tytył Lidera Innowacji  
w Konkursie "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"
II edycja - 2014

za zrealizowany projekt

Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+

Projekt realizowany był w partnerstwie z:
Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową

Dyplom     Nagroda         

 List gratulacyjny Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku